Čeština // English
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Joomla Slide Menu by DART Creations
Log InRozhlasový rozhovor
The Principles of the Cell Churches - Thoughts and Ideas
The translation is not available.

A tam vám přijdou? Nebo spíš - tam tě mezi sebe pustí?

Stále víc se přesvědčujeme, že lidé neodmítají Pána Ježíše jako takového. Čeští lidé především odmítají představu o Ježíši, kterou v nich vytvořili jejich rodiče, média, škola nebo někdy i církev apod.Nicméně když těmto lidem pozorně nasloucháme, v naprosté většině se ukáže obraz křesťanství, který já taky odmítám.

A co s tím děláš, když zjistíš obraz o křesťanství, který ty sám odmítáš?

Důležité je, aby mě osobně poznali dostatečně na to, že se staneme přáteli. Krásný a mnohokrát vyzkoušený ideál pak je, když se mi skrze náš přirozený kontakt podaří jim ukázat malý náhled, že přátelství s živým Ježíšem je něco úplně jiného, než jak si představovali křesťanství do té doby.

A jak jim vysvětlíš evangelium?

Přátelství, důvěra a hezký vztah nám v řadě případů umožní, abychom jim nabídli "KREATIVNÍ ČTENÍ BIBLE". Sejde se skupina kamarádů - ideálně 5-8 lidí (3 je trochu málo, ale taky to jde...). Chce to jejich prostředí, které je PRO NĚ známé, bezpečné a příjemné. I když pro mě třeba moc příjemné nebude... Pak už jen každý z účastníků potřebuje mít v ruce Bibli. Stačí v mobilu nebo v tabletu. Mívám s sebou tak 3 Bible navíc.
Jeden z účastníků přečte vybranou pasáž a všichni to očima sledují. Nejraději to mám, když se čtení chopí někdo z našich kamarádů, kteří zatím Pána Ježíše neznají. Ve druhém kroku někdo jiný znovu nahlas čte tutéž pasáž, ale všichni ostatní Bible zavřou a jenom poslouchají. Potom to zavřeme úplně všichni a společně se snažíme přečtený kousek ZPAMĚTI rekonstruovat. U toho někdy bývá trochu legrace, ale ta je moc důležitá pro otevřenou atmosféru. A pak k danému textu postupně zazní pár jednoduchých otázek, na které všichni účastníci odpovídají...

Nezmínil jsi nikoho, kdo ten biblický text vysvětlí?

V tom je asi hlavní podstata jednoduchosti celého postupu.Tohle "kreativní čtení Bible" může totiž provázet celkem kdokoli. Protože celý postup je velmi prostý a pokaždé stejný.Takže někdy setkání provázejí i hledající lidé, kterým se kreativní čtení Bible líbí a obohacuje je.
Asi je důležité říct, že máme DOPORUČENÉ PASÁŽE, které nepotřebují široký kontext a tudíž ani zvláštní vysvětlování. Pak KAŽDÝ ve skupině přímo z textu vyjadřuje svoje postřehy, včetně našich kamarádů, kteří zatím žijí bez Pána Ježíše. A tím si vštěpují důležité principy a krůček po krůčku poznávají biblické pravdy

Jakým způsobem pak tyto přátele pozvete do sboru?

To by bylo na delší povídání. Naším cílem je VYTVÁŘET NOVÁ NEFORMÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ. Nejlépe přímo "TAM" - v prostředí těch lidí, kteří Pána Ježíše ještě osobně neznají.TO JE VŠE! Tady záleží, jak DEFINUJEME CÍRKEV. Pokud je to společenství kolem Božího slova, kde uprostřed je živý Ježíš, pak tohle JE VŠE.
Těm malým společenstvím říkáme BUŇKY. V jednotlivých buňkách nebo při spojení několika málo buněk se odehrává všechno, co má dělat biblická církev: Boží slovo, modlitby, evangelizace, učednictví, osobní péče, ve vhodnou chvíli křest, večeře Páně, a samozřejmě povzbuzování, napomínání, finanční záležitosti, vzájemná služba...Prostě - co je třeba.

Takže nějaká větší setkání nepořádáte?

V současné době funguje takových buněkněco přes třicet, hlavně na Moravě a pár v Čechách. Setkání více buněk jsou pouze příležitostným doplňkem- jenom několikrát ročně. Ale vedoucí a iniciativní lidé mají i další možnosti osobního kontaktu pro podporu růstu.
Naší velkou touhou je, aby se toho hnutí v naší zemi dále rozvíjelo a zasáhlo především lidi, kteří o Pánu Ježíši ještě NESLYŠELI a osobně Ho neznají. Na těch nám opravdu moc záleží. Pán Ježíš kvůli takovým přišel na tuto zem, tedy kvůli nám. A přiblížil se nám tím nejefektivnějším možným způsobem - Stal se jedním z nás, komunikoval naším jazykem...
Čím víc si pročítám Nový zákon, tím víc vidím, že naše poslání - jako následovníků Pána Ježíše- je být natolik blízko lidem, kteří ještě osobně neznají Pána Ježíše, abychom jim Ho mohli efektivně přiblížit, když s Ním sami natěsno žijeme. Apoštol Pavel píše, že dokonce i své vysoce duchovní aktivity máme dělat tak, aby byly srozumitelné nevěřícím nebo nábožensky nevzdělaným lidem. Přemýšlí, co se bude dít: Když budou všichni prorokovat a vejde někdo NEVĚŘÍCÍ nebo NEZNALÝ...A končí slovy:...pokloní se Bohu a vyzná: 'Vskutku, mezi vámi je Bůh!' (1 Korintským 14:24-25)

Hm, vidím, že by to opravdu bylo na delší povídání...A přitom náš vyhrazený čas je u konce. Mám dojem, že jsi vyvolal víc otázek, než kolik jsi jich zodpověděl. Ale tak už to někdy bývá.
Díky za rozhovor. A celému tomu hnutí přejeme mnoho zachráněných lidí. A taky vám přejeme mnoho nových "buněk" - jak tomu říkáš...


Já děkuji za pozvání. A přeji všechno krásné a dobré od našeho Pána Ježíše. Tobě i našim milým posluchačům...