Čeština // English
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Joomla Slide Menu by DART Creations
PřihlášeníTrénink JET


Trénink "JET" online
Trénink JET - .

Když věřící z různých společenství slyší příběhy o nevěřících lidech, jak s námi čtou Boží slovo, ptají se, jak to v těch buňkách děláme. A mnozí se pak zajímají, jak ty principy mohou sami použít i ve svém vlastním prostředí.
Trénink JET v posledních letech pomohl více než padesáti absolventům podílet se na vzniku nových buněk s nevěřícími (trénink familiárně zvaný JETka -čti [džet, džetka]). Při každém běhu tréninku zpravidla několik nevěřících přátel přijalo Pána Ježíše a vzniklo několik nových buňkových společenství!
JETka může i Tebe krok za krokem provázet v ujasňování biblických principů a praktických kroků při získávání lidí pro Ježíše a ke vzniku nových malých společenství kolem živého Ježíše a Božího slova.

VYZKOUŠEJ TRÉNINK NA VLASTNÍ KŮŽI
>>>Zaregistruj se na www.JETka.cz.
>>>Následně e-mailem obdržíš odkazy na jednotlivé lekce, které obsahují videa a další materiály s velmi praktickými podněty pro Tvoji službu.
>>>Odkaz www.JETka.cz přepošli i svým křesťanským spolupracovníkům, kterým leží na srdci osud jejich nevěřících přátel. (Ke sdílení používej výhradně osobní kontakt: rozhovor, osobní e-mail. NIKOLI SOCIÁLNÍ SÍTĚ!)
>>>Modlíme se za dlouhodobé ovoce v podobě desetitisíců nových obrácených a tisíců nových buněk po republice...

Pavel V.

 
Projekt JET
Trénink JET - .

Než Pán Ježíš vyslal své učedníky do vesnic a městeček, které se sám chystal navštívit, řekl jim:
„Žeň je velká, dělníků je však málo. Poproste tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň." (Lukáš 10,2)
Potom jim dal dost podrobné instrukce a poslal je po dvou, aby šli a pilně pracovali.
Dovolíš, aby tě Pán Ježíš taky vyslal na tu velikou žeň, kde je málo dělníků? Jsi ochoten přijmout k tomu nějaké pokyny a zkušenosti? Přijmeš rozhodnutí jít a pilně pracovat?

Co je projekt JET
>> Chceme vidět zdravé duchovní hnutí v České republice, které statisícům lidí umožní seznámit se s živým Ježíšem a zapojit se do rostoucí sítě malých společenství (buněk), kde lidé Ježíše dále poznávají, duchovně rostou, slouží sobě navzájem a cílevědomě i dalším
>> Název "JET" byl inspirován touhou, aby se to evangelikální hnutí v naší zemi trochu víc rozJELO (jet, rozJET...), třeba jako "tryskáč" - anglicky "jet"...

Celý článek...
 
Výběr z témat probíraných na tréninku JET
Trénink JET - .
Jde o inspirativní výběr hlavních témat, nikoli o kompletní osnovu tréninku.
Témata jsou nejen přednášena, ale především v menších skupinkách diskutována a docela prakticky se taky aplikují - buď hned na místě nebo mezi jednotlivými setkáními.
Celý článek...
 
Ptali jsme se účastníků předchozích JETek
Trénink JET - .

Co bylo pro tebe nejpřínosnější?

Přemýšlení o buňkách, hnutí, evangelizaci, nevěřících lidech.
Chci snít Boží sny.
Praktičnost tréninku
, konkrétnost

Celý článek...
 
Čítanka - Modlitební experiment
Trénink JET - .

Přímluvci namátkou vybrali 160 jmen z místního telefonního seznamu a rozdělili jména do dvou stejných skupin.
Po dobu 90 dnů se modlili za 80 rodin. Za dalších 80 rodin se nemodlili.
Po 90 dnech zatelefonovali všem 160 rodinám a požádali o svolení na chvilku přijít a modlit se za jakoukoliv potřebu, kterou je daná rodina ochotna sdílet.
Z oněch 80 rodin, za které se nemodlili, jim pouze jedna rodina umožnila vstup.
Naproti tomu z 80 rodin, za které se modlili, je 69 pozvalo, aby se stavili; 45 je pak pozvalo, aby vešli dovnitř....

D. A. K.

 
Čítanka - Lukáš 10 a co my stím
Trénink JET - .

V JETce máme Čítanku jako "povinnou četbu"... Třeba Tě to bude taky inspirovat.

Evangelium Lukáše, 10. kapitola

Dostáváme se asi k nejzajímavějšímu principu v zakládání nových společenství, a to je koncept popsaný v Lukášovi 10:1- 9. Kdekoliv se po celém světě debatuje o zakládání buňkových společenství, lidé používají principy tohoto příběhu. Pojďme tu pasáž prozkoumat hlouběji. Bude užitečné, když při studiu budeš mít před sebou Bibli.

>>> Lukáš 10:1: Ježíš si vybírá 70 učedníků a po dvou je posílá do měst, která má v plánu navštívit. Ježíš měl strategii pro danou oblast. Pokud Mu s očekáváním nasloucháme, říká nám, kam máme jít, a vzrušující na tom je, že On se tam chystá přijít taky. Možná nás pošle do nějakého bytového komplexu nebo ke konkrétní skupině lidí. Všimni si, že posílá učedníky po dvou – ne samotné, ani ve větších týmech.

Hrab-stich

Celý článek...
 
Čítanka: Vstupní strategie
Trénink JET - .

Když vcházíme do nového území, vstupní strategie daného pracovníka se má nejvíce soustředit na rozeznání Boží aktivity. V této "vstupní strategii" má tedy pracovník na novém místě dva hlavní úkoly:
1. Naléhavě se přimlouvat za Boží zapojení v budoucí žni
2. Rozeznat konkrétní Boží přípravu daného pole a připojit se k Boží práci.

Alex z Indie