Čeština // English
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Joomla Slide Menu by DART Creations
PřihlášeníPodněty, myšlenky
Video o buňkách
O buňkách - Podněty, myšlenky

Pro jednu mezinárodní konferenci mě organizátoři požádali o krátké informační video o buňkách v České republice.
Klikni na obrázek a koukni. Je to pouze 5 minut.
(Pro hezčí koukání si ve svém prohlížeči nastav kvalitu 1080p)

Pavel V.

 

 
Moje hnutí
O buňkách - Podněty, myšlenky

"Hnutí kolem nás začíná hnutím v nás." To je klíčová myšlenka, kterou ve svém videu předkládá Andy V.
Šest minut stojí za shlédnutí...

 

 
Rozhlasový rozhovor
O buňkách - Podněty, myšlenky

Tady je zápis rozhovoru s Pavlem V. pořízeného pro českou pobočku rozhlasové služby T.W.R.

Ahoj Pavle, Tvoje jméno je docela dlouho spojeno s programem Světem Bible. Přitom už v TWR nepracuješ, můžeš nám trochu přiblížit svoji současnou službu?

Cestička, kudy mě Pán Ježíš vedl po dokončení programu Světem Bible, byla docela dlouhá a hodně zajímavá. Zkusím vyjádřit co nejstručněji jen tu poslední část.
Celou dobu nám opravdu moc leží na srdci lidí, kteří ještě osobně neznají Pána Ježíše. Dlouhá desetiletí jsme zkoušeli všelijaké způsoby, jak lidi POZVAT na naše křesťanské programy. Nicméně ovoce bývalo nevelké. Dneska jsme ve fázi, kdy přemýšlíme, jak lidi PONECHAT, kde jsou, a přinést živého Pána Ježíše TAM mezi ně. Třeba do jejich rodin, ale častěji do různých zájmových skupin, kamarádských part a podobně.

Celý článek...
 
Dobrá zpráva v České republice
O buňkách - Podněty, myšlenky

Britský misijní časopis Echoes mě oslovil žádostí, abych napsal článek o šíření Dobré zprávy v České republice.
V korespondenci upřesnili, že tento časopis má za cíl vyučovat o misii, informovat o situaci na různých místech a také o misijních projektech.
V roce 2012 mají hlavní téma "Evropská výzva", s podtextem: "Kolaps křesťanského vlivu v Evropě, tvrdý sekularismus, 700 milionů lidí, kteří nemají osobní vztah s Ježíšem - to činí Evropu prioritním misijním polem."
Pro květnové číslo si jako téma prvního článku vybrali Českou republiku; ptali se na současný stav víry a náboženství, jestli tady fungují strategické kroky pro získávání lidí, jaké jsou největší překážky a podobně.

Celý článek...
 
Církev ve tvém domě
O buňkách - Podněty, myšlenky

Dostalo se mi pozvání k rozhovoru o buňkových společenstvích pro misijní zpravodaj Evangelické církve metodistické zvaný "O kus dál". Ze vzájemné komunikace pak vyplynul následující článek.

Celý článek...
 
Žeň je velká. Ale kde sehnat dělníky?
O buňkách - Podněty, myšlenky

Když se modlím za to, aby církev v naší republice rostla, vnímám, že jednou z hlavních překážek tohoto růstu často bývá nedostatek dělníků. Je klíčové, aby Pán tyto lidi povolal na svou žeň. A on po tom opravdu touží, protože chce, abychom o to prosili: „Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.“ (Lukáš 10:2)
Kde je ale vezme?
V první řadě si chce ještě více použít nás, kteří Mu už sloužíme. Proto po Ježíšově výzvě k prosbám za dělníky následuje věta: „Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky.“ (Lukáš 10:3)

Krátce předtím, než byl přijat ke svému Otci, nám připomíná nejen to, kam máme jít, ale co tam máme dělat: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ (Matouš 28:19-20a)

Celý článek...
 
JAK JSME DOŠLI K BUŇKÁM - Pavel a Danka
O buňkách - Podněty, myšlenky

Už léta nám leží na srdci povolání pro službu lidem, kteří ještě neznají živého Pána Ježíše. Osobní kontakt a služba nevěřícím lidem je stálou součástí našeho života. Viděli jsme desítky lidí, kteří poznali Pána Ježíše a stali se jeho následovníky...
Když Pán Bůh připravil příležitost, založili jsme s úzkým týmem spolupracovníků nové společenství (Křesťanský sbor Ostrava-Zábřeh, 1993), které rostlo díky tomu, že se noví lidé obraceli k Pánu Ježíši. V roce 1999 asi dvacet lidí odešlo založit další společenství...
Od roku 2003 jsme pak v rámci sboru iniciovali sérii větších akcí v budovách i pod širým nebem (až 2200 účastníků). To vše s jedinou touhou - aby další lidé mohli poznat Pána Ježíše a aby s Ním začali žít.

Celý článek...
 
Boží slovo milovat, žít a předávat
O buňkách - Podněty, myšlenky

Boží slovo - Bible je jednou z klíčových hodnot buňkového hnutí a vůbec evangelikálního přemýšlení, k němuž se řadíme. Moc si přejeme a chceme podnikat nejrůznější kroky, aby se všichni, kdo jsou zapojeni do buňkových společenství, naučili Boží slovo opravdu srdcem milovat, žít a předávat.
MILOVAT Boží slovo znamená, že ho máme rádi, že mu dáváme vysokou prioritu, že nám chutná,  že ho poznáváme, a to i zpaměti...
ŽÍT Boží slovo znamená, že Boží slovo přímo ovlivňuje náš praktický život, že je pro nás nejen informací, ale doslova pokrmem pro duši, je pro nás něčím, co proměňuje naše myšlení, náš charakter. Žít Boží slovo někdy jednoduše může znamenat poslušnost plynoucí z důvěry Pánu Ježíši.
PŘEDÁVAT Boží slovo znamená, že své objevy i prvky své proměny sdílíme s dalšími lidmi; pracujeme na tom, aby i další lidé na nás viděli účinek Božího slova, a tak porozuměli jeho důležitosti i jeho účinku, a Boží slovo si sami zamilovali, naučili se je žít a brzy taky předávat dalším.

Celý článek...
 
Uznání autorit
O buňkách - Podněty, myšlenky

Inspiroval mě výrok jednoho křesťana: "Nová společenství vytvářejí ti, kdo nechtějí uznat autoritu nad sebou."
V buňkovém hnutí naším motivem pro nové věci nebyl problém či konflikt s autoritami jako takovými, ale touha vyjít za lidmi, kteří ještě neznají Pána Ježíše a účinně jim sloužit.
A tak jsem přemýšlel a nahlížel do historie zhruba posledních dvou set let. Svým způsobem se dá říci, že všechny současné evangelikální církve vznikly jako důsledek touhy dělat některé věci trochu jinak, než jak se dělaly to té doby. Buď s úmyslem vrátit se v některých aspektech k biblické teologii či k modelu novozákonní církve nebo (zejména v uplynulých 30 letech) s přáním najít efektivnější cesty získávání neobrácených lidí pro Pána Ježíše.

Celý článek...
 
Nyní vás svěřuji BOHU a SLOVU jeho milosti
O buňkách - Podněty, myšlenky

Když se apoštol Pavel loučí se staršími efezského sboru, dává jim důležité pokyny a vyslovuje některá varování. Na příklad říká: Sk20:29 Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.
To samo o sobě vypadá dost nebezpečně, nicméně Pavel jde dál a konstatuje: Sk20:30 I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu.

Co bys udělal, kdybys věděl, že se něco takového velmi reálně může stát ve „tvém společenství“, které jsi založil a do kterého jsi investoval tolik energie, modliteb a dalšího úsilí? Jakou ochranu bys nastavil, aby se „tvoje“ nově vzniklá společenství nerozpadla nebo nebyla svedena na scestí?

Celý článek...
 
Stačí jedna generace
O buňkách - Podněty, myšlenky

Četl jsem knížku Organic Church („Organická církev“, autor Neil Cole). Kromě mnoha skvělých praktických příběhů a myšlenek mě tentokrát zvláště upoutal Neilův pohled na první generaci křesťanů.
Během jedné generace učedníků mohlo křesťanství vyhynout! Vždyť jich bylo relativně málo a byli slabí a stály proti nim nepřátelské moci; jednak vlastní národ - Židé a jejich náboženství, a později i ozbrojená vládní moc - Římané... A nutno říct, že ty nepřátelské síly se v pronásledování a zabíjení křesťanů opravdu pilně snažily!

Celý článek...
 
Co tu těch 20 let vlastně děláme, Pane Ježíši?
O buňkách - Podněty, myšlenky

Optimisté odhadují, že asi 0,5% současné české populace patří k "evangelikálním křesťanům". To by při celkovém počtu obyvatel přes 10 miliónů představovalo něco přes 50.000 lidí. Některá čísla říkají jen 0,4%, jiná dokonce 0,3%. Tyto odhady povětšině vycházejí z přibližného počtu členů v jednotlivých církvích a uskupeních, která řadíme do kategorie "evangelikální". Nic tedy neříkají o skutečné odevzdanosti živému Ježíši ani o efektivním osobním šíření dobré Zprávy...

Celý článek...
 
Sbory zakládají sbory
O buňkách - Podněty, myšlenky

To je slogan, který v různých křesťanských kruzích slýchám docela často. Zní sice uctivě, ale jaksi ho nemůžu najít v Bibli. A navíc z praktického pozorování za posledních více než 20 let si myslím, že čekání, až sbory budou zakládat sbory, se stává překážkou aktivnějšího rozvoje Božího království v naší zemi.
Praxe totiž prozrazuje, že současné sbory křesťanů u nás většinou nejsou připraveny něco takového dělat. Buď pro to nemají vizi a vůbec o něčem takovém neuvažují. Nebo, i když o tom některé sbory mluví, nejsou k tomu připravené personálně - tedy nevidí lidi, které by chtěly vyslat. A povětšině ani metodicky - že by věděly, jak to udělat prakticky.

Celý článek...