Čeština // English
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Joomla Slide Menu by DART Creations
PřihlášeníOtázky o buňkách


Díky, že se ptáš
O buňkách - Otázky o buňkách

Jedna věřící kamarádka nám v dopise napsala hromádku dotazů a k tomu dodala: "Tyto otázky mě spontánně napadly při čtení Vašeho okružního dopisu, tak se ptám."
Jsme vděčni za takovéto otázky přátel a rádi na ně odpovídáme. Následující odstavce jsou odpověďmi na sbírku otázek od lidí s otevřeným zájmem, kteří chtějí porozumět nebo jen získat více informací.
Díky za Tvůj zájem a za Tvé modlitby!

 
Co je to buňka?
O buňkách - Otázky o buňkách

Biologická buňka je základní stavební a funkční jednotkou všech živých organismů. Zdravá buňka se zdravě rozmnožuje a každá nově vzniklá buňka se ve správný čas rozmnožuje dále.
Buňky jsou v našem pojetí základní stavební a funkční jednotky živého organismu Církve Pána Ježíše. Chápeme je tedy jako místní formu církve.
Buňky jsou zamýšleny jako otevřená malá společenství, kde je "cítit, slyšet a vidět" živého Ježíše. Jsou otevřená ve smyslu, že je přirozené, aby v nich byli věřící spolu s nevěřícími.
Usilujeme, aby se v naší zemi rozrostla celá síť zdravých společenství buňkového typu, která budou přirozeně reprodukovat další buňková společenství.

 
Pro koho jsou buňky?
O buňkách - Otázky o buňkách

Různé buňky zasahují různé lidi.
V současné době máme buňky, kde jsou:
>>rodiny s dětmi
>>mladí lidé (15-20 let)
>>lidé mladšího středního věku.

Většinou je přirozené, abychom pěstovali osobní vztahy a vytvářeli společenství s podobnými lidmi, jako jsme my sami. S lidmi, kteří jsou nám podobní z hlediska životního statusu, se zpravidla běžně setkáváme, známe (nebo aspoň lépe tušíme) jejich potřeby a problémy, dovedeme s nimi komunikovat o jejich hlubších věcech (nebo je pro nás snazší se to naučit) a podobně.

Celý článek...
 
O co jde v celé síti buněk?
O buňkách - Otázky o buňkách

Modlíme se za duchovní hnutí v naší zemi a v souvislosti s tím i za to, aby vznikala nová společenství otevřená nevěřícím lidem.
Chceme vidět české lidi, jak přicházejí k Pánu Ježíši a pomáhat jim, aby rostli do Jeho podoby (Matouš 28,18-20).
Toužíme, aby i tito noví lidé co nejdříve začali sdílet evangelium dalším a pomáhali v růstu těm, kdo skrze ně uvěří (2. Timoteovi 2,2).
Naší velkou touhou je, aby se zvýšilo procento evangelikálních křesťanů, které se za posledních 20 let nijak výrazně nezměnilo (neustále je to kolem 0,5%).

 
Odkud pochází myšlenka buněk?
O buňkách - Otázky o buňkách

To je celkem častá otázka, která má mnoho různých podob. Jaký model sledujete? Inspirovali jste se někde (např. v USA)?
Stručná forma odpovědi by byla: Nesledujeme žádný konkrétní model "zvenku", nicméně inspirujeme se kromě psaného Božího slova také tam, kde slyšíme o hojném ovoci v podobě nově obrácených a v podobě efektivní péče o ně, aby i oni brzy přiváděli další lidi k Pánu Ježíši.
Otevřeně řečeno: Nejsme součástí žádné zahraniční organizace.

Celý článek...
 
Kdo za tím stojí?
O buňkách - Otázky o buňkách

Jsme křesťané, kteří přijali Pána Ježíše za svého Zachránce, Pána a nejlepšího Přítele. Teologicky se řadíme mezi "evangelikály".
Rozvoji buněk se věnuje několik desítek dobrovolníků.

Pro potřeby právního zázemí jsme založili občanské sdružení I_s_p_i_r_a_t_i_o_n, které je neziskovou servisní organizací pro podporu rozvoje celé sítě buňkových společenství.

Celý článek...
 
Jaký je biblický základ buňkových společenství?
O buňkách - Otázky o buňkách

V Novém zákoně vidíme řadu pasáží o tom, jak se křesťané scházeli v domácnostech. Přitom tato domácí společenství jsou jasně nazývána církvemi:
1. Korintským 16:19 pozdravuje Akvilas a Priska spolu s CÍRKVÍ, která se shromažďuje v jejich domě.
Koloským 4:15 Pozdravujte i Nymfu a CÍRKEV, která se shromažďuje v jejím domě.
Filem1:2 ...CÍRKVI ve tvém domě milost a pokoj od Boha...
Viz též Skutky 2:46, 5:42, Římanům 16:5 apod.

Celý článek...
 
Církev s nevěřícími?
O buňkách - Otázky o buňkách

Církev je nepochybně duchovní entita. Je to společenství těch, kteří svůj život osobně svěřili Pánu Ježíši, a tak v Něm přijali odpuštění hříchů a věčný život.
Nicméně jedním z hlavních důvodů, proč si Pán Ježíš ještě ponechává svoji církev na této zemi, je, aby věřící měli efektivní osobní kontakt s nevěřícími a sloužili těm, kdo ještě Pána Ježíše neznají. Aby církev mohla splnit toto své jedinečné poslání, musí žít v přímém a dostatečně úzkém spojení s nevěřícími.

Pán Ježíš žil a s různými hříšnými lidmi jednal tak, že Ho vyhledávali, naslouchali Mu,učili se Mu důvěřovat (uvěřili v Něho) a jejich život byl v důsledku toho proměňován. Přízeň těch hříšníků vůči Pánu Ježíši a Jeho jednání s "nevěřícími" se nelíbilo tehdejší náboženské vrchnosti, a tak o Něm představitelé prohlásili: Hle, žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků! (Matouš 11:19).

Celý článek...
 
Kam lidé z buněk chodí do sboru?
O buňkách - Otázky o buňkách

Buňka ve zralém stadiu svého vývoje plní základní funkce biblické církve potřebné pro život věřícího jako je Boží slovo, modlitba, společenství, večeře Páně, křest, kázeň, vedení atd.
Kromě setkání vlastní buňky se účastníci scházejí také s dalšími věřícími napříč buňkami.

Celý článek...
 
Proč usilujeme o síť buňkových společenství a ne o obvyklé sbory?
O buňkách - Otázky o buňkách

S vděčností se ohlížíme zpátky na dobu, kdy jsme zakládali a rozvíjeli místní sbory.
Z vlastní zkušenosti víme, že založit nový sbor obvyklého českého formátu (30 až 100 lidí) je velmi náročné. Zvláště, pokud chceme, aby takový sbor stále rostl. Obvykle je k tomu třeba většího počtu nadšených a Pánu oddaných lidí s náležitými zkušenostmi i s rozmanitými obdarováními a dovednostmi.

Celý článek...
 
Jaký je vztah buněk k ostatním církvím?
O buňkách - Otázky o buňkách

Jsme velmi vděčni za aktivity nejrůznějších církví, sborů, organizací a dalších uskupení, která vycházejí za českými nevěřícími lidmi se srozumitelnou podobou dobré zprávy o živém Pánu Ježíši. Hnutí buněk jde stejným směrem - slouží lidem k poznání Pána Ježíše a k vytváření nových společenství, kde lidé rostou a jsou vyzbrojováni pro službu dalším a dalším.
Přitom hledáme způsoby, jak tyto základní funkce uskutečňovat s co největším ovocem (Jan 15,5.8.16; Římanům 1,13).
S vedením řady místních sborů nebo i s představiteli celých denominací či křesťanských organizací pěstujeme osobní bratrská přátelství, vzájemně se informujeme a žehnáme si.

Vyjádření o buňkách od několika osobností evangelikálního hnutí v České republice najdeš ZDE.

 
Máš další otázky?
O buňkách - Otázky o buňkách

Pokud jsi tady nenašel odpověd, pročti si i další části tohoto webu.
A jestli nenajdeš ani tam, napiš nám na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Díky.
Za vedoucí tým

Pavel V.

P.S. Zajímavé otázky mi byly položeny v rámci rozhovoru pro jeden křesťanský plátek; otázky i odpovědi jsou tady k nahlédnutí.