Čeština // English
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Joomla Slide Menu by DART Creations
PřihlášeníFundamenty
Buňka
O buňkách - Fundamenty

Buňka (cellula) je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů (podle Wikipedie). Začátek života člověka i každého jiného živého stvoření je jedna buňka, která se zdravě rozmnožuje a každá nově vzniklá buňka se rozmnožuje dále.
Buňky jsou samostatné základní stavební a funkční jednotky živého organismu Církve Pána Ježíše. Jednotlivé buňky tedy chápeme jako místní formu církve.

Celý článek...
 
OVOCNÝ SAD
O buňkách - Fundamenty

Buňky v přírodě společně vytvářejí složitější organismy, které pak v určitém prostředí snáze odolávají různým nepříznivým vlivům a lépe rostou. Každý organismus má však svoji optimální dospělou velikost a trochu jiné parametry zdraví, aby se mohl dále rozmnožovat. Zajímavou přednášku o buňkách a buněčných organismech bychom si mohli vyžádat od některého z našich buňkových biologů. :-)
Přemýšlím o našich buňkových společenstvích v České republice, modlím se, pozoruji naše vlastní zkušenosti, jak jsme je zatím získali, naslouchám otázkám aktivních lidí v buňkách i pozorovatelů zvenku, čtu a poslouchám různé zdroje podnětů.

Celý článek...
 
RŮST BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ
O buňkách - Fundamenty

Ježíš řekl

"K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme? Je jako zrno hořčice. Když je zaseto na zem, je menší než všechna semena na zemi. A když je zaseto, vzchází a stává se větším než všechny byliny a vytváří velké ratolesti, takže v jeho stínu mohou hnízdit nebeští ptáci." (Marek 4:30-32)

Celý článek...
 
Vyznání víry
O buňkách - Fundamenty

Rozmanitá společenství křesťanů v historii i řada současných organizací viděla jako potřebné formulovat své postoje v klíčových otázkách nauky či víry, případně i principy praktické služby a života. Pro takovéto písemné shrnutí se celkem ustálil pojem "Vyznání víry". Komplexní formulace je užitečná zvláště v případech, kdy se noví potenciální partneři zatím moc dobře neznají nebo když se sjednávají různé formy užší spolupráce. Bývá to užitečné i pro vnitřní ujasnění, kdo vlastně jsme, na čem stavíme, nebo jen pro přemýšlení a budování vlastního přesvědčení...

Následuje plný text našeho Vyznání víry, jak je vidíme v síti buněk podporované I n s p i r a t i o n.
Připojujeme i dokument ke stažení ve formátu PDF.
Druhý soubor má stejný základní text, ale navíc obsahuje vypsané biblické odkazy.

Celý článek...